Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Algemeen Bestuur

dinsdag 10 september 2024

21:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
H. de Weerd
Toelichting

Insprekers kunnen zich uiterlijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@middendrenthe.nl.

Agendapunten

 1. Geachte commissieleden,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 10 september 2024 om 21.00 uur in het gemeentehuis in Beilen.  Tot dusver zijn er geen opiniërende of adviserende agendapunten bij deze commissie. Deze kunnen nog worden toegevoegd. Mochten er geen punten komen, worden de volgende agendapunten behandeld in de commissie Zorg en Welzijn:
  -Videoverslag en besluitenlijst commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024
  -Ingekomen stukken


  Met vriendelijke groet,
  H. de Weerd, voorzitter

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Spreekrecht
 5. 4

 6. 5
  Informatie van het college
 7. 5.1
  Gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe
 8. 5.2
  Overige informatie
 9. 6

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Per 1 februari 2023 krijgen alle toezeggingen een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

 10. 7

  Als bijlage bij dit agendapunt vindt u in een tabel het overzicht van de ingekomen stukken. Het voorstel aan de commissie is om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen (afdoening).


  De ingekomen stukken worden niet inhoudelijk besproken. Als een fractie een ingekomen stuk wel inhoudelijk wil bespreken, kan ze om agendering vragen. De fractie geeft daarbij aan wat het doel van de inhoudelijke bespreking is. Het ingekomen stuk komt in een volgende vergadering dan opnieuw op de agenda.


  Ter informatie zijn de ingekomen stukken hieronder toegevoegd. De volgorde is dezelfde als in de tabel.

 11. 7.1

 12. 7.5

 13. 7.6

 14. 7.9

  Mevrouw Roerink heeft op 9 juli 2024, namens de VVD, vragen gesteld conform artikel 33 van het Reglement van Orde van de Raad over betaald parkeren bij het Blauwe Meer.

 15. 7.10

 16. 7.11

 17. 8
  Rondvraag
 18. 9
  Sluiting