Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier ziet u de meest recente nieuwsberichten.

De ingekomen stukken intern zijn raadsbrieven, waarin het college de raads- en commissieleden informeert over een bepaald onderwerp.

Een amendement is een besluit van de raad om het voorstel van het college tijdens een raadsvergadering te veranderen.

Met een motie spreekt de raad een oordeel, wens of verzoek uit.

Als een collegelid in een commissie of in de raad toezegt iets toe te sturen of te doen, dan wordt dat in dit overzicht opgenomen.

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college.

Technische vragen zijn vragen van raads- en commissieleden over feiten of ter verduidelijking, bijvoorbeeld over de stand van zaken of cijfermatige onderbouwing. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.


Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:

  1. Vragen over onderwerpen die op de agenda staan van een commissie- of raadsvergadering. De technische vragen zijn toegevoegd aan het betreffende agendapunt.
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

De meest recente publicaties van rapporten van de Rekenkamer.

Hier vindt u de meest recente verordeningen en reglementen van de raad van Midden-Drenthe.

De openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders.