Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Verkiezingen

Duiding verkiezingen door lijsttrekkers

maandag 21 maart 2022

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. Bijl
Toelichting

De acht lijsttrekkers van de partijen die, aan de verkiezingen hebben deelgenomen gaan met elkaar in gesprek over de uitslag.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Burgemeester Bijl opent de bijeenkomst met lijsttrekkers.
  De volgende lijsttrekkers zijn aanwezig: de heer Kerssies, de heer De Haas, mevrouw Posthoorn, de heer Schipper, de heer Van Gelderen, de heer Weima, mevrouw Van Dijken en de heer Knoeff.


  De bijeenkomst is belegd op verzoek van de lijsttrekker van de grootste fractie Gemeentebelangen BBB de heer Kerssies.
  De heer Bijl benadrukt dat het niet om een formele vergadering gaat.


  Op verzoek van mevrouw Visser wordt haar de gelegenheid geboden toe te lichten waarom zij haar raadszetel niet aanvaard. De voorzitter geeft mevrouw Visser het woord voor deze toelichting.

 2. 2

  Alle lijsttrekkers geven hun mening over de uitslag van de verkiezingen.
  Lijstrekkers krijgen het woord in volgorde van de verkiezingsuitslag.
  Formeel aanwijzen informateur Erjen Derks en bespreking van de opdracht aan hem.

  Besluit

  De voorzitter geeft het woord aan de heer Kerssies. De heer Kerssies vraagt de partijen de verkiezingen te willen duiden en te reageren op de opdracht aan de informateur en de keuze van de informateur,


  Uit de reacties van de acht partijen blijkt dat zij zich kunnen vinden in de opdracht aan de informateur en ook in de keuze van de heer Derks als informateur. Verder zijn de partijen van mening dat gewerkt moet worden aan een college dat kan rekenen op breed draagvlak. Mevrouw Posthoorn pleit inhoudelijk voor sociale politiek, de heer Weima doet de suggestie te kiezen voor drie wethouders. Alle partijen zijn van mening dat met alle partijen gesproken dient te worden.


  De voorzitter vat de bespreking samen en geeft aan dat de heer Derks het vertrouwen heeft van alle partijen als informateur. Dat hij alle soorten van akkoorden in alle denkbare samenstellingen gaat onderzoeken en de belangrijkste thema's in kaart gaat brengen.
  Tevens concludeert de voorzitter dat de genoemde spelregels worden omarmd door alle partijen.

 3. 3

  Besluit

  Wordt geen gebruik van gemaakt.

 4. 4

  Besluit

  Om 20.10 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst allen wel thuis.