Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Installatieraad burgemeester Jan Zwiers

dinsdag 5 september 2023

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J.C. Beugel

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 5 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  J.C. Beugel 
  plv. vz raad.

 2. 1

  Welkom en korte introductie door de plv. voorzitter van de raad de heer J. C. Beugel op het verloop van de vergadering waarin de heer J. Zwiers wordt geïnstalleerd als burgemeester van Midden-Drenthe.

  Besluit

  De plv. voorzitter van de raad de heer J.C. Beugel heet iedereen welkom bij deze bijzondere raadsvergadering waar de heer J. Zwiers geïnstalleerd wordt als burgemeester van Midden-Drenthe. 
  Een bijzonder woord van welkom richt hij aan de directe familie van de heer Zwiers en aan de commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma. 
  Hij licht de opzet van de korte vergadering toe en nodigt de aanwezigen na afloop van de vergadering uit voor de receptie in de hal van het gemeentehuis. 


  Tot slot meldt hij de raadsleden: Brouwer, De Haas, Huisman en Meijering-Kerssies afwezig.

  00:09:11 - - Mevr. J. Klijnsma (Commissaris vd Koning)
  00:09:14 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
 3. 2

  Tevens voorlezen benoemingsbesluit (zie bijlage) door de raadsgriffier.

  Besluit

  Voor vaststelling van de agenda verzoekt de plv. voorzitter aan de griffier om het Koninklijk Besluit van de benoeming van de heer Zwiers voor te lezen. Het stuk is ook gevoegd bij dit agendapunt. 
  De raad stelt de agenda conform vast.

  00:13:06 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:13:38 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  00:14:37 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
 4. 3

  Volgorde van de sprekers:
  - Commissaris van de Koning mw. J. Klijnsma
  (Toespraak en aansluitend installatie)
  - Toespraak plv. vz. vertrouwenscommissie de heer J.F. Jonker namens de raad.
  - Toespraak loco burgemeester de heer D. Bouwman (en overhandigen ambtsketen)
  - Overhandigen voorzittershamer door plv. vz raad de heer J.C. Beugel.
  - Afsluiting door burgemeester J. Zwiers.

  Besluit

  De plv. voorzitter geeft het woord aan mevrouw Klijnsma (commissaris van de Koning in de provincie Drenthe). 
  Zij start met een dankwoord aan de raad en de vertrouwenscommissie voor hun inzet en noemt daarbij in het bijzonder de voorzitter van deze commissie heer Brouwer, die vandaag helaas afwezig is. Ook spreekt zij waardering uit voor de inzet van de waarnemend burgemeester de heer Bijl en benoemt dat zijn inzet de gemeente Midden-Drenthe verder heeft gebracht en het mogelijk was om in rust op zoek te gaan naar een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. 
  Daarna richt zij zich tot de heer Zwiers met een aantal persoonlijke anekdotes en gaat in op het ambt van de burgemeester. Zij heet hem welkom in de kring van de 12 burgemeesters van Drenthe. 


  Aansluitend gaat zij over tot de installatie. 
  De heer Zwiers legt de belofte af en ondertekent het protocol. 


  Daarop geeft de plv. voorzitter het woord aan de heer J.F. Jonker (plv. voorzitter van de vertrouwenscommissie) die namens de raad het woord voert. 
  De heer Jonker start met het voorlezen van een boodschap namens de heer Brouwer. Daarna gaat hij in op de procedure en legt een relatie tussen de profielschets en de taak die de heer Zwiers wacht als burgemeester. Daarbij wordt ook de Drentse cultuur benoemd. 
  Hij overhandigt een bos 'touwtjes' om de verscheidenheid aan mensen en inzichten te symboliseren waar de burgemeester 'een geheel' van moet maken. 
  Hij heet de heer Zwiers en zijn echtgenote en gezin namens de raad van harte welkom in Midden-Drenthe. 
  Hierbij aansluitend overhandigt mevrouw Snoeijink de heer Zwiers een 'college Drents' gericht op het toepassen van het Drents in het lokaal bestuur. 


  Daarop krijgt loco-burgemeester D. Bouwman het woord. 
  Hij heet hem welkom namens het college en de organisatie. Benoemt de belangrijke eigenschappen van een burgemeester en gaat ook in op zijn eigen naderende vertrek als wethouder van Midden-Drenthe. 
  Tot slot overhandigt hij de heer Zwiers de ambtsketen. 
  De heer Beugel overhandigt de voorzittershamer. 


  Tot slot spreekt de heer Zwiers een dankwoord. Daarbij gaat hij in op zijn afweging om 'burgemeester' te worden en ook speciaal van de gemeente Midden-Drenthe, waar hij ook gaat wonen. Hij geeft aan de tijd te willen nemen om inwoners, organisaties etc te leren kennen en aandacht te hebben voor vrolijke en verdrietige situaties. Hij vindt vooral mensen ontmoeten, relaties opbouwen en samenwerken om het beste besluit te nemen van belang. 
  Hij dankt de sprekers voor de woorden die hebben gemaakt dat hij zich welkom voelt in Midden-Drenthe.

  00:14:54 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:14:58 - - Mevr. J. Klijnsma (Commissaris vd Koning)
  00:29:54 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:30:31 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:30:36 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:30:41 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:30:44 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:30:47 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:38:07 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:38:35 - - ()
  00:38:45 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:39:12 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:39:15 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:39:17 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:39:17 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:39:17 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:39:31 - - Renate Snoeijing (Huus van de Taol)
  00:41:35 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:42:20 - - Dhr. D. Bouwman (Wethouder)
  00:49:31 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:49:34 - - Dhr. D. Bouwman (Wethouder)
  00:51:07 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:51:15 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:59:10 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
 5. 4

  Aansluitend is er een informele receptie in de hal van het gemeentehuis.

  Besluit

  Burgemeester Zwiers sluit onder dankzegging aan een ieder om 20.25 uur de vergadering.

  00:59:37 - - Dhr. J.C. Beugel (Voorzitter)
  00:59:42 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)