Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 mei 2024

20:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2024 om 20.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.
  Let op afwijkend tijdstip i.v.m. Lanijto optocht. 


  Met vriendelijke groet,
  J. Zwiers, voorzitter

  00:05:52 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 2. 1

  Besluit

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De vergadering start een uur later zodat de laatste optocht in het kader van Lanijto kon worden bijgewoond. Hij begroet verder degenen op de publieke tribune en de gebruikers van de livestream. 
  De traktatie is van de heer Stoffers die vandaag afscheid neemt van de raadsgriffie.

  00:06:06 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 3. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:07:41 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De verslagen worden conform vastgesteld.

  00:08:12 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 5. 4

  Besluit

  Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.

  00:08:33 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 6. 5

  00:08:39 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 7. 5.1

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.


  Alle toezeggingen een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter deelt mee dat toezegging 1 (tevens motie 4) over de ondersteuning van vrijwilligers bij aanvragen van vergunningen voor evenementen is afgedaan. Nog voor de zomer vinden de inloopbijeenkomsten plaats. 
  De raad stemt in met de lijst met inachtneming van deze aanvulling.

  00:08:45 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 8. 5.2

  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.


  Alle moties krijgen een aandachtskleur en zijn als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter heeft een mededeling ten aanzien van door het college overgenomen motie nr 1 op de lijst (raad 21 maart jl) over uw oproep in gesprek te gaan met de basisscholen en de inwoners van Hoogersmilde over het uitbreiden van het schoolplein en de parkeervoorzieningen bij de basisscholen. Hij meldt dat er contact is gezocht met de verschillende partijen. De voorbereidingen om tot een gesprek te komen kosten echter meer tijd. Daarom het verzoek om de termijn voor afdoening van deze motie te verschuiven naar 30 september 2024.
  De raad stemt in met dit verzoek en stelt de lijst verder conform vast.

  00:09:18 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 9. 6

  00:10:07 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 10. 6.1

  Er is een forse woningbouwopgave. In het raadprogramma en bestuursakkoord is te lezen dat wonen de hoogste prioriteit heeft. In de unaniem vastgestelde Woonvisie staat dat we locaties, in en buiten de kern Beilen, nodig hebben om invulling te kunnen geven aan de woningbouwbehoefte. Om na te kunnen gaan waar eventueel mogelijkheden voor woningbouw buiten de kern zijn, zijn we gestart met een verkennend onderzoek. Dit is uitgevoerd door het bureau Land-iD uit Arnhem. In het rapport is te zien en lezen welke informatie is verzameld, welke kansen er zijn rondom Beilen en welke randvoorwaarden nodig zijn.


  Op korte termijn zijn de gebieden Alting en Smalbroek mogelijk kansrijk voor woningbouw. Om na te gaan of de gebieden geschikt zijn, moeten onderzoeken worden uitgevoerd. De gebieden Makkum en Lieving zijn op langere termijn mogelijk geschikt voor woningbouw. Dit komt doordat eerst investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk zijn. Het gaat om de realisatie van een tunnel, aanleg van wegen en het geschikt maken van bestaande wegen. Dit vergt naast geld, veel tijd.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (2), GroenLinks (1), PvdA (4), VVD (1)
  tegen
  Gemeentebelangen BBBondgenoot (3), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 16 mei 2024:
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:

  1. Het rapport van Land-iD: Een wervend perspectief op Beilen, definitief rapport, 21 maart 2024 met bijlagen vast te stellen:
  2. Voor Alting en Smalbroek te starten met de fase haalbaarheid en participatie.
  3. Kennis te nemen van de tekeningen Concept voorstel aanpassing Wvg gebied 18042024

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid na hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen:

  1. Het rapport van Land-iD: Een wervend perspectief op Beilen, definitief rapport, 21 maart 2024 met bijlagen vast te stellen:
  2. Voor Alting en Smalbroek te starten met de fase haalbaarheid en participatie.
  3. Kennis te nemen van de tekeningen Concept voorstel aanpassing Wvg gebied 18042024

  De raad bespreekt het onderwerp in twee termijnen. Wethouder Raven gaat in op de discussie in de raad en de gestelde vragen.
  Op een vraag van de heer De Weerd geeft de wethouder aan dat het voorstel zo wordt ingericht in december dat de raad apart een besluit kan nemen over Smalbroek en over Alting.
  Tussen de eerste en tweede termijn wordt de vergadering voor een periode geschorst.
  Er wordt hoofdelijk gestemd:
  De volgende 13 raadsleden stemmen voor het voorstel: A.H.G. Souren, J.H. Posthoorn, P.A. Lauffer, J.C. Beugel, H. de Weerd, M. Leistra, L. van Dijken-te Velde, H.G. van der Beek, E. Kraal, K. Kappen-Kreeft, H.J. Sikkenga, H.G. van der Heide-Hoogeveen en R. Wielink
  De volgende 10 raadsleden stemmen tegen het voorstel: V.L. Roerink, A. van Gelderen, T. Buitendijk, A.T.A. Warners, Ch.C. de Haas, M. Radix-Feijen, N. Maagd, H.E. Meijering-Kerssies, J. Kerssies en J.F. Jonker.

  00:10:18 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:12:59 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:16:09 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:16:29 - - Mevr. J.H. Posthoorn (PvdA)
  00:21:50 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:22:22 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:25:31 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:25:49 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  00:26:25 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:26:43 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  00:29:04 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:29:23 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  00:33:11 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:33:37 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:36:39 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:37:07 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  00:42:06 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:42:43 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:51:47 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:51:52 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:52:30 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  00:52:34 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:52:48 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:52:54 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:20:22 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:22:06 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:22:09 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:22:10 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:22:41 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:22:49 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:23:21 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:23:41 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  01:24:17 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:24:22 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:25:23 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:25:25 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:25:29 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:25:32 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  01:25:44 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:26:08 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:26:35 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:26:40 - - Mevr. M. Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:27:38 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:27:40 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:27:48 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:27:52 - - Mevr. M. Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:27:58 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:30:26 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:30:31 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:33:36 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:33:48 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  01:34:41 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:34:44 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:34:51 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:34:55 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  01:35:00 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:35:01 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:35:12 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  01:35:24 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:35:26 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:36:17 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:36:22 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  01:36:36 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:36:44 - - Mevr. J.H. Posthoorn (PvdA)
  01:38:07 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:38:11 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:39:17 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:39:49 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  01:40:42 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:40:51 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:41:20 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:41:26 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  01:42:53 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:44:15 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:44:18 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:44:22 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:44:32 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:44:40 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:45:25 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:45:40 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:45:47 - - Dhr. J.C. Beugel (PvdA)
  01:45:51 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:45:53 - - Mevr. V.L. Roerink (VVD)
  01:45:54 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:45:55 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:45:57 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:45:57 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:01 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:46:03 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:03 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:46:04 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:06 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  01:46:07 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  01:46:10 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:11 - - Mevr. K. Kappen-Kreeft (CDA)
  01:46:13 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:14 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:46:15 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:16 - - Mevr. T . Buitendijk (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:46:19 - - Dhr. A.T.A. Warners (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:46:19 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:22 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:46:23 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:24 - - Mevr. M. Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:46:25 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:26 - - Dhr. N. Maagd (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:46:28 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:30 - - Mevr. H. Meijering-Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  01:46:31 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:32 - - Mw H.G. vd Heide-Hoogeveen (Gemeentebelangen-BBB)
  01:46:35 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:36 - - Dhr. J. Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  01:46:39 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:39 - - Dhr. R. Wielink (Gemeentebelangen-BBB)
  01:46:41 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:44 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  01:46:46 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:47 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:46:49 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:50 - - Mevr. J.H. Posthoorn (PvdA)
  01:46:52 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:46:53 - - Mevr. P.A. Lauffer (PvdA)
  01:46:55 - - Mevr. C.A.M. Bodewes (Griffier)
  01:47:20 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 11. 7

  01:47:51 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:47:51 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 12. 7.1

  Dit voorstel gaat over de nieuwe geactualiseerde verordening Leerlingenvervoer 2024 voor de gemeente Midden-Drenthe. Nu is er de behoefte de verordening aan te passen. De concept verordening is ter advies voorgelegd aan de Wmo-raad. In dit voorstel hebben we aandacht voor de inhoud van dat advies. Samen met de verordening willen we het advies, met de reactie van het college, voorleggen aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 14 mei 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Midden-Drenthe 2024 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het advies van de Wmo-raad en de reactie van het college.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:


  1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Midden-Drenthe 2024 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het advies van de Wmo-raad en de reactie van het college.

  01:48:03 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
  01:48:03 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 13. 7.2

  In het beleidsstuk "Koersnota vrijetijdseconomie 2024-2029" wordt het beleid met betrekking tot recreatie en toerisme vastgelegd. Deze nota is het resultaat van een grondige evaluatie. Het is gericht op het versterken van onze regio's concurrentiepositie, duurzame groei, en het creëren van unieke belevingen voor inwoners en bezoekers van Midden-Drenthe. Belangrijke aspecten zijn het breder insteken van het beleid, integratie met andere beleidsthema's, formuleren van nieuwe ambities, sterke samenwerking, en betrokkenheid van de raad bij de uitvoering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 15 mei 2024:


  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schipper


  De raad besluit om het beleidsstuk "Koersnota vrijetijdseconomie 2024-2029" vast te stellen als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze gemeente.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem, om het beleidsstuk "Koersnota vrijetijdseconomie 2024-2029" vast te stellen als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze gemeente.

  01:48:14 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 14. 7.3

  De rekenkamer Midden-Drenthe heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door Necker. De rekenkamer doet zes aanbevelingen aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 15 mei 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het rapport van de rekenkamer Midden-Drenthe over Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De bestuurlijke reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De conclusies voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De aanbevelingen over te nemen.
  4. Het college te verzoeken de raad te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:
  1. Het rapport van de rekenkamer Midden-Drenthe over Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De bestuurlijke reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De conclusies voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De aanbevelingen over te nemen.
  4. Het college te verzoeken de raad te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen.

  01:48:34 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 15. 7.4

  Onze gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om te komen tot een kinderraad en kinderburgemeester met als doel kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie. Dit gebeurde via een motie in de raadsvergadering van 3 november 2022. Een jaar later, op 9 november 2023, werd er een motie voor een jongerenraad ingediend. Deze is zeker niet uit beeld, we starten alleen eerst klein, met een kinderraad.


  In de motie ‘Kinderraad en kinderburgemeester’ van 3 november 2022 verzocht de gemeenteraad het college:
  1. In 2023 te inventariseren bij alle basisscholen of er belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderraad en een kinderburgemeester;
  2. Op basis daarvan een plan voor te leggen aan de raad voor de realisatie van een kinderraad en kinderburgemeester.


  De inventarisatie is in 2023 gedaan. Het onderwijs reageert positief op het oprichten van een kinderraad. Hoe we komen tot een kinderburgemeester wordt de eerste opdracht voor de kinderraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 15 mei 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: Burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. De notitie kinderraad vast te stellen.
  2. De volgende raads- en commissieleden te benoemen in de werkgroep: mw. K. Kappen - Kreeft, mw. L. van Dijken - te Velde, mw. H.G. van der Heide - Hoogeveen en mw. P.A. Lauffer. 
  3. De raad spreekt uit actief de kinderraad te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:
  1. De notitie kinderraad vast te stellen.
  2. De volgende raads- en commissieleden te benoemen in de werkgroep: mw. K. Kappen - Kreeft, mw. L. van Dijken - te Velde, mw. H.G. van der Heide - Hoogeveen en mw. P.A. Lauffer.
  3. De raad spreekt uit actief de kinderraad te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

  De voorzitter geeft aan dat de bij beslispunt 2 genoemde raads- en commissieleden geacht worden schriftelijk te zijn benoemd.

  01:48:48 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 16. 7.5

  Een deel van de P&C-cyclus is wettelijk voorgeschreven. De gemeente moet een begroting en een jaarrekening maken. Daarnaast heeft Midden-Drenthe in de financiële verordening vastgelegd dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting en - als daar aanleiding voor is - de maatschappelijke ontwikkelingen en effecten. Met dit voorstel legt het college aan de raad een vernieuwde P&C-cyclus voor met het verzoek hiermee in te stemmen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 15 mei 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  - in te stemmen met de gewijzigde Planning- en Control cyclus.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:
  - in te stemmen met de gewijzigde Planning- en Control cyclus.

  01:49:57 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 17. 7.6

  Middels toepassing van de ruimte-voor-ruimte regeling is het beoogde doel van initiatiefnemer (eigenaar) om met dit bestemmingsplan 3 nieuwbouw-compensatiewoningen te realiseren aan de Lieving 49 te Beilen. De huidige agrarische bedrijfsvoering op het perceel is namelijk gestaakt. Zodoende wil de eigenaar het agrarisch perceel transformeren tot woonpercelen. Tezamen met de bestaande bedrijfswoning (welke eveneens zal worden herbestemd naar een burgerwoning) maakt dit initiatief 4 burgerwoningen mogelijk op het adres Lieving 49 te Beilen.


  Er zal op de locatie Lieving 49 zelf rond de 2.460m2 aan voormalige bedrijfsbebouwing worden gesloopt welke het recht geeft op 2 compensatiewoningen. Voor de 3de compensatiewoning moet initiatiefnemer nog een externe slooplocatie vinden daar waar de huidige aangedragen externe slooplocatie niet akkoord is bevonden door de Provincie Drenthe. Vandaar dat op één van de vier bouwpercelen een voorwaardelijke verplichting geldt. Deze voorwaardelijke verplichting stelt dat er niet eerder een woning mag worden gebouwd en in gebruik mag worden genomen dan wanneer men een externe slooplocatie heeft aangedragen welke voldoet aan de ruimte-voor-ruimte regeling.


  Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridisch-planologisch kader om voorliggend initiatief mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 16 mei 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 30 mei 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lieving 49 te Beilen’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Lieving49BEI-ONT1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is (wetende middels een exploitatieovereenkomst).
  3. In te stemmen met het besluit hogere waarden en dit gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage te leggen (artikel 110c Wet geluidhinder jo. artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht).
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lieving 49 te Beilen’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Lieving49BEI-ONT1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is (wetende middels een exploitatieovereenkomst).
  3. In te stemmen met het besluit hogere waarden en dit gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage te leggen (artikel 110c Wet geluidhinder jo. artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht).
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  01:50:11 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 18. 7.7

  Om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en de overlast en verkeersonveiligheid te beperken is het nodig dat het onderdeel ‘akkerbouwbedrijf’ op deze locatie wordt uitgebreid. Het doel daarbij is het bouwen van een nieuwe bewaarplaats. Daarbij komt de realisatie van een nieuwe bewaarplaats de kwaliteit van het product ten goede, omdat deze dan niet meer in de open lucht liggen opgeslagen. De geldende regels van het bestemmingsplan dat reeds doorlopen is voorziet niet in deze mogelijkheid.


  Om de regels aan te laten sluiten bij de beoogde ruimtelijke invulling, heeft het college op 19 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ''t Noorden 5 Smilde' ter inzage te leggen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad stelt daarom het bestemmingsplan ongewijzigd vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 11 januari 2024:
  Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan dit voorstel als hamerstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden-Drenthe, 't Noorden 5 Smilde’ met imro-code NL.IMRO.1731.BPNoorden5Smilde-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden-Drenthe, 't Noorden 5 Smilde’ met imro-code NL.IMRO.1731.BPNoorden5Smilde-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  01:50:31 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)
 19. 8

  Besluit

  De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng. Nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en drankje in het bedrijfsrestaurant en wenst allen  vast wel thuis. 
  Hij sluit om 22.15 uur de vergadering.

  01:50:54 - - Dhr. J. Zwiers (Voorzitter)